Marcel

Ръчно изработеният порцеланов урино-сепаратор Марсел за компостни тоалетни тип „Направи си сам”.

Компостната тоалетна е решение за тоалетна без употребата на вода, за места където традиционните септични или изгребни ями не моат да бъдат използвани или не се предпочитат. Това е устойчива, природосъобразна система, която има същата степен на комфорт, както традиционните тоалетни използващи вода, но без да създават последици за околната среда със септичния отпадък. Отделяйки урината, човешките патогени се елиминират от твърдата маса в период от 6 до 12 месеца. Отстранявайки богатата на азот урина от твърдата маса, се прекратява развитието на бактерии и отделянето на наприятни миризми, които са характерни за традиционните септични системи. Това е “зелен” продукт за екологично осъзнати хора, които са готови за промяна, и за тези които нямат възможност да използват септични или изгребни системи в своите домове или вили.

Нни ви приканваме да промените вашият начин на живот в името на спасяването и запазването на природата.

Комфорт

Променяйки тоалетната система, единствено означава промяна на вашето отношение към природата, без това да нарушава комфорта на който сте свикнали при традиционните тоалетни. Тези системи нямат неприятна миризма, те са xигиенични и безопастни за ползване. Когато урината се смеси с твърдата маса, те ферментират и отделят лоша миризма. Единствената разлика е в размера на пространството за съxраняването на отпадъците. Този тип разделни сухи компостни тоалетни са използвани в световен мащаб от повече от 30 години. Астронавтите също използват този тип тоалетни в сувалките и орбиталните станции, заради намаленото потребление на вода.

За околната среда

Едно от нещата които правите за природата, когато използвате Марсел е НАМАЛЯВАНЕТО на използваната прясна вода от казанчето за измиване на тоалетната. Помнете, че всеки път когато пускате водата, вие използвате 6 литра питейна вода. (По-старите тоалетни казанчета дори използват 11 литра, а системите с два бутона от 3 до 6 литра.)

На второ място, вие намалявате замърсяването на околната среда, чрез безопастно връщане на твърдата маса обратно в природата. Традиционните септични системи смесват голямо количество питейна вода с фекалиите, превръщайки ги във фекални води. Това намалява възможността на отпадъците да се разложат по естествен начин. Още повече, че бактериите и патогените могат да замърсят местните подпочвени води, извори и кладенци. В повечето урбанизирани територии, отпадните води от жилищните райони изхвърлят човешките отпадъци директно в речните корита или морски басейни. Мокрите тоалетни снабдени с биоразградима канализационни системи са друго екологично чисто решение, което обаче изисква висока инвестиция.

С урино-сепараторът Марсел, вие няма да имате нужда да пускате вода, и няма да имате нужда от никаква канализационна система, с която да не можете да се спаравите сами.

И сега, какво да правите с вашите сепарирани отпадъци?

И двете: урината и твърдата маса могат да бъдат използвани като тор в неядливите части на вашите градини или цветни лехи.

Урината е безопастна и лесна за работа. Може да я свържете към своята система за пречистване на сива вода, влажна зона или напоителен съд като естествена течна тор за вашите дървета или цветя.

Твърдата маса е безопастна за работа след период от 6 до 12 месеца. След като патогените са премахнати, можете да ги складирате навън безопастно, да ги заровите или да ги компостирате за да се доразградят напълно. Като краен продукт, вие можете да получите екологично чист и безопасен тор за вашата неядливи градини или овошки.