Marcel

Ručně vyráběný separátor moči Marcel DIY kompostovací toalety

Kompostovací toaleta je toaleta bez potřeby vody, která má své místo tam, kde tradiční septik nemůže být nebo nechce být používán. Kompostovací toaleta je environmentálně šetrné zařízení, které nabízí stejný komfort jako klasická toaleta splachovací, ovšem bez dopadů na životní prostředí, narozdíl od septické jámy. Oddělením tekutého odpadu - moči, jsou tuhé exkrementy rozloženy, včetně patogenních bakterií v období 6-12 měsíců. U běžné toalety moč bohatá na dusík způsobuje množení bakterií a tím i zápach septických jam.

Separátor moči Marcel je zeleným produktem pro ekologické nadšence, kteří jsou připraveni k provedení změn a pro uživatele, kteří nemohou mít na svých domech, chatách a chalupách klasický septik. Nabízené řešení je ekonomické, pohodlné a hlavně chrání životní prostředí.

Marcel je ručně vyráběný porcelánový separátor moči, který dosahuje tak vysokého hygienického komfortu jako klasická splachovací toaleta. Tento produkt ma vysokou životnost a zničit ho může pouze prasknutí, například pádem.

Jeho instalace je jednoduchá. Výrobek je vynikající volba pro eko-domácnost, eko-dům, domy ze slámy a bláta, earthship obydlí, domy na vodě, chaty, čluny, permakulturní obydlí, venkov či město, všude tam, kde se předpokládá kompostovací toaleta.

Nabízíme produkt Marcel v barvě bílé nebo jiné, dle Vaší volby. Také je možné objednat ručně malovaný dekor, na základě požadavků vašeho interiéru. Nabízíme také konzultace při konstrukci Vaší kompostovací toalety

Hledisko pohodlí

Změna toalety klasické za kompostovací, kromě změny perspektivy, nepředstavuje žádnou újmu z pohledu Vašeho komfortu. Kompostovací toalety nepáchnou, jsou hygienické a jejich používání je bezpečné.

Při smísení moči a tuhé části exkrementů, hmota fermentuje (díky vysokému obsahu N v moči), při čemž vzniká zápach. Naopak separováním tekuté části, močí, tento problém mizí. Existuje několik konstrukčních řešení separační toalety. Všechny typy mají zásobník na tuhý odpad a ventilační systém pro odvod zápachů. Rozdíly jsou ve velikosti zásobníků, dle množství obyvatel obydlí. Separační toalety - UDDT (Urine Diverter Dry Toilets) jsou používány ve světě již 30 let. Také astronauti používají tento typ toalety v kosmu vzhledem ke sníženému množství používané vody.

Hledisko životního prostředí

První pozitivum vašeho rozhodnutí změnit váš typ toalety je obrovská úspora vody. Změna toalety přináší každodenní úsporu spotřeby vody. Pro připomenutí, každé spláchnutí znamená 6l pitné vody (1,6 gallons). Starší toalety používají dokonce 11l. Moderní toalety s dvojitou nádrží používají 3, resp.6l vody. Druhým velkým kladem separační toalety je nulové znečištění životního prostředí návratem zkompostovaných exkrementů zpět do přírody.

Klasická toaleta splachovací, která promísí tuhé exkrementy s močí a ohromným množstvím vody a ústí do klasického septiku, naprosto znemožňuje přirozenou kompostaci. V septiku dochází ke množení bakterií, hrozí kontaminace okolních podzemních vod, pramenů a studní. Připomeňme si, že ve městech jsou odpadní vody odváděny do řek a moří. I přesto, rozhodnete-li se být "environmental friendly", ale s klasickou splachovací toaletou, biologicky odbouratelné čističky odpadních vod jsou velice nákladné.

Se separátorem moči Marcel, nepotřebujete ke spláchnutí žádnou vodu a nepotřebujete žádnou kanalizaci.

Takže, co dělat s Vaším separovaným odpadem?

Obojí, moč i tuhé exkrementy mohou být použity v nejedlých zahradách.

Moč a její použití je bezpečné. Odvod moči můžete zavést do vašeho systému šedých vod, reed bed (čištění vod rákosovými kořeny) nebo do závlahových nádrží, kdy moč svým obsahem minerálů působí jako přirozené hnojivo pro Vaše květiny či stromy.

Tuhý odpad po 6-12 měsících rozkladných procesů je rovněž bezpečným materiálem a může být zkompostován nebo zahrabán ke kompletnímu rozložení. Finálním produktem je bezpečné hnojivo pro nejedlé zahrady, sady, stromy či okrasné květiny.