Marcel

Marcel, porcelanski separator urina ručne izrade namenjen kompostnim toaletima u sistemu Uradi sam

Kompostni ili suvi toaleti su pravo rešenje za uslove gde se konvencionalni septički sistemi, (vodokotlić,wc šolja,septička jama), ne mogu ili ne žele koristiti. U pitanju je potpuno održiv ekološki koncept koji poseduje isti stepen konfornosti kao i konvencionalni septički sistem, samo bez negativnog uticaja na životnu sredinu. To se postiže korišćenjem specijalnog separatora koji urin odvaja od čvrstih fecesa. Bez takvog odvajanja, čvrsti deo se meša sa urinom koji je bogat azotom i stvara idealnu sredinu za razvoj bakterija i naprijatnih mirisa, karakterističnih za toaletni sistem sa septičkom jamom. Odvajanjem urina, ljudske patogene bakterije iz suvih otpadaka nestaju za 6-12 meseci.

Ovo je Zeleni prioizvod za eko-entuzijaste, ljude koji su spremni za promene, ali i za ljude koji nemaju mogućnosti ili ne žele da investiraju u skupe septičke sisteme u svojim kućama za odmor ili u svojim domovima. Ohrabrujemo vas da promenite svoje navike u cilju očuvanja životne sredine ne odričući se konfora.

Marcel je ručno izrađen separator urina za kompostni toalet. Napravljen je od porcelana koji obezbeđuje najviši nivo higijene, ima neograničen rok trajanja i može se samo mehanički oštetiti. Jednostavan je za upotrebu, lako se montira I idealan je za eko kuće, vikendice, kuće na vodi, čamce, permakulturna domaćinstva, domaćinstva u selu ili gradu koja unapred imaju isplaniran sistem za kompostiranje. Osnovni model Marcel separatora urina je u beloj boji. Takođe pružamo i usluge savetovanja u izradi planova za vas kompostni toalet.

Pitanje konfora

Sa obzirom da korišćenje suvog toaleta podjednako konforno kao i korišćenje konvencionalnog toaleta, prelazak na njegovu upotrebu je samo pitanje promene perspektive iz koje gledamo na tu prirodnu potrebu. Ovi toaleti nemaju neprijatne mirise, higijenski su I bezbedni za upotrebu. Neprijatni mirisi su posledica mešanja urina sa čvrstim otpadom, te njihove fermentacije . Sa odvojenim urinom to se ne dešava. Postoji nekoliko različitih tipova kompostnih toaleta I u svakom od njih postoji komora za čvrsti otpad I sistem za ventlaciju. Razlike su jedino u veličinama tih komora I načinima postupanja sa otpadom. Ovi toaleti, poznati kao suvi toaleti sa odvajanjem urina(UDDT), u svetu se koriste već više od trideset godina. Toalete koji funkcionišu na sličan način koriste I astronauti na svojim putovanjima zbog uštede na vodi.

O uticaju na životnu sredinu

Korišćenjem kompostnog toaleta sa separatorom urina na mnogo načina umanjujete negativan uticaj na životnu sredinu, u isto vreme doprinoseći održivosti vašeg domaćinstva. Pre svega, nema trošenja vode za ispiranje, pa su i uštede u potrošnji velike. Za svako ispiranje toaleta potroši se oko 6 litara vode. Takođe, prelaskom na ovaj sistem, nestaje potreba za ulaganjem novca na skupa tretiranja septičkog otpada.

Ispiranjem toaleta vodom, dolazi do mešanja vode, urina i čvrstog otpada a zatim se sve to zajedno odvodi do septičke jame, u kojoj se bespovratno onemogućuje prirodno razlaganja materije. U takvim uslovima, pogodnim za razvoj bakterija, trajno se zagađuju zemljište, podzemne vodeni tokovi, izvori I bunari. Odvajanjem fecesa omogućava se njihova reciklaža, odnosno njihovo vraćanje prirodi. Na taj način se sprečava zagađenje i negativan uticaj na životnu sredinu. Oba tako dobijena resursa mogu se koristiti kao đubrivo za sve nejestive biljke, bilo da se gaje u vrtu ili saksiji. U urinu nema opasnih bakterija i njega je moguće odmah koristiti. Jedan od načina je spajanje sa sistemom sivih voda koje se, biološki prečišćene, koriste za zalivanje trave, cveća I drveća. Sa čvrstim otpadom je situacija malo složenija. On je bezbedan za rukovanje nakon 6-12 meseci mirovanja u komori uz prisustvo vazduha. Nakon tog perioda patogene bakterije uginu I može se bezbedno ostaviti napolju, zakopati u bašti ili kompostirati ponovo do potpune razgradnje. Kao finalni produkt može se koristiti kao đubrivo za nejestive biljke.